Claas GPS Pilot S3

Claas GPS Pilot S3

Claas GPS Pilot S3

Типични проблеми

- модулът не работи
- не зарежда софтуер

Ремонти

ремонт на дефектен модул

Информация

Номер: 1401 033.3, 963201

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.