New Holland ECU 980

New Holland ECU 980

ECU ( Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

Няма връзка основният компютър - ECU
Грешки за CAN комуникация
Липсва комуникация

Ремонти

ремонт на дефектен модул

Информация

New Holland ECU 980
Part number
: 0 281 010 321

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.