Mercedes ECU - ML 400 CDI

Mercedes ECU - ML 400 CDI

ECU ( Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

Поради голямото разнообразие от проблеми, изискваме предварително направена диагностика на автомобила


- проблем със захранването
- проблем с дюзите

Ремонти

  • Програмиране

  • Клониране

  • Ремонт на дефектирал модул

Информация

Mercedes номер: A 628 153 03 79

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.