Mercedes AMG ECU

Mercedes AMG ECU

ECU ( Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

Поради голямото разнообразие от проблеми, изискваме предварително да се направи диагностика на автомобила.

Ремонти

  • Ремонт на дефектен модул

  • Програмиране

  • Клониране

Информация

Mercedes номер: A 156 150 37 79, A 278 900 10 00, A 267 900 16 00, A 278 900 15 00, A 278 901 01 00, A 278 900 14 00

Bosch номер: 0 261 209 269, 0 261 S07 098, 0 261 S06 498, 0 261 S06 497, 0 261 S07 346, 0 261 S07 802, 0 261 S07 810, 0 261 S06 346

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.