Mercedes A/B class 722.8 TCU
  • Mercedes A/B class 722.8 TCU
  • Mercedes A/B class 722.8 TCU

Mercedes A/B class 722.8 TCU

TCM / TCU – Transmission Control Module – Модул за управление на автоматичната скоростна кутия     

Типични проблеми

Y3/9b3 CVT primary rpm sensor

Y3/9b4 CVT secondary rpm sensor

Y3/9b5 CVT output rpm sensor

Y3/9n1 CVT control unit

Y3/9y1 CVT primary-control solenoid valve

Y3/9y2 CVT secondary-control solenoid valve

Y3/9y3 CVT clutch control solenoid valve

Y3/9y4 CVT control solenoid valve for torque converter lockup clutch

Ремонти

  • програмиране

  • ремонт сензори

  • липса на комуникация

  • напълно рециклиране

Информация

Mercedes номер: A1693701106, A1695451032, А0034462410, А1695451062

Temic номер: 00107205A8, 00107205A7, 00107205B1, 00107205B2, 00107205B0, 00107205A9, 00403159A6

Гаранция 1 година

Една година гаранция, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.