Gaspardo Genius Controller

Gaspardo Genius Controller

Joystick / Control Panel – Табло за управление

Типични проблеми

- модулът не работи
- рестартира се
- дисплея не работи
- не зарежда софтуер

Ремонти

ремонт на дефектен модул

Информация

GASPARDO GENIUS
GPSI.BGD 532572

Контролер Gaspardo служи за следенето на работата на сеялката, може да управлява разпределението на семена и торове едновременно!

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.