Cat Opus 421C

Cat Opus 421C

Joystick / Control Panel – Табло за управление

Типични проблеми

- модулът не работи
- рестартира се
- дисплея не работи
- не зарежда софтуер
- липса на комуникация

Ремонти

Ремонт на дефектен модул

Информация

S/N: 252-6691_05
0737I009EJ
0187I004EJ

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.