Land Rover ZF 9HP48 TCU

Land Rover ZF 9HP48 TCU

TCM / TCU – Transmission Control Module – Модул за управление на автоматичната скоростна кутия

Ремонти

  • Програмиране

  • Клониране

Информация

ZF номер: 0501 220 441

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.