Case Steyr ECU : EEM 2 Sisu Diesel

Case Steyr ECU : EEM 2 Sisu Diesel

ECU ( Engine control unit) – Модул за управлението на двигателя

Типични проблеми

  • няма връзка основният компютър - ECU

  • грешки за CAN комуникация

  • липсва комуникация

  • двигателя изгасва

  • работната скорост не може да се регулира

  • двигател спира в случай на прегряване или при натоварване

Ремонти

ремонт на дефектен модул

Информация

Изпозва се в:

Case CVX 1135, 1145, 1155, 1170, 1190, 1195
Steyr CVT 6135, 6145, 6155, 6170, 6190, 6195
Valtra Harvester
Valmet Harvester

Sisu номер:

EEM2R05,
836666924, 836869135, 836869136, 836869348,
836869138, 836869298, 836869344, 836869346;

Гаранция 6 месеца

Шест месеца, без ограничение на пробега
Гаранцията покрива транспортните разноски

Задайте Вашия въпрос 

Можете да се свържете с нас, да ни зададете въпросите, които ви интересуват.